lunedì 28 marzo 2011

http://mitropolia.md

Mitropolia de Milano şi Aquileia devine parte a Patriarhiei Moscovei

28 Martie 2011 11:07
Veşti din Apus, unde Biserica Mitropoliei de Milano şi Aquileia, a decis să treacă sub omoforul Î.P.S. Mitropolit Vladimir, al Chişinăului şi Întregii Moldove (Patriarhia Moscovei). O lume mică, la urma urmei.
În acest mod, B.O.R. e în comuniune cu ierarhii "Milanezi", iar Patriarhia Moscovei îşi mai asigură, via Moldova, un avanpost. Sântem în Postul Paştelui, 2011. Cine ştie ce mai urmează?
Sua Beatidudine Evloghios ha celebrato la Divina Litrugia nella Parrocchia di Como. Comunicando ai fedeli presenti che la nostra chiesa di Como sarà concessa alla Chiesa Ortodossa Moldava posta sotto l'Omoforion di S.E. Metropolita Vladimir di Chisinau (del patriarcato di Mosca).
sursa: crucea.ro

Nessun commento: