mercoledì 10 aprile 2019

Biserica Ortodoxă
Patriarhia Moscovei
Parrocchia
San Arsenio di Cappadocia
Altomonte (cs)
Duminica 14 aprilie 2019
Glas V
Duminica a V-a din Post
Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca
(Dezlegare la ulei şi vin)
Sfânta Liturghie ora 10.00
Troparul zilei:
Pe Cuvîntul Cel împreună fără de început cu Tatăl şi cu Duhul, Carele S-a născut din Fecioara spre mîntuirea noastră, să-L lăudăm, credincioşii, şi să ne închinăm; că bine a voit a Se sui cu trupul pe Cruce şi moarte a răbda şi a scula pe cei morţi, întru slăvită Învierea Sa.
Întru tine maică cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că luând crucea ai urmat lui Hristos; și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, că este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu în¬gerii împreună se bucură, cuvioasă Marie, duhul tău.
Slava Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Viaţă plăcută lui Dumnezeu petrecând şi vas cinstit Mângâietorului făcându-te, purtătorule de Dumnezeu Arsenie, te-ai arătat şi primitor al darului facerii de minuni, tuturor dându-le grabnic ajutor, Părinte Cuvioase, pe Hristos Dumnezeu roagă-L să ne dăruiască nouă mare milă.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin
Ceea ce eşti folositoare creştinilor neînfruntată, mijlocitoare către Făcătorul neschimbată, nu trece cu vederea glasurile cele de rugăciune ale păcătoşilor, ci apucă înainte, ca o bună, spre ajutorul nostru, care cu credinţă strigăm către tine: Grăbeşte spre rugăciune şi sîrguieşte spre îmblînzire, apărînd pururea, Născătoare de Dumnezeu, pe cei ce te cinstesc pe tine.
 


Nessun commento: