mercoledì 9 aprile 2014

 
 Chiesa Ortodossa 
 Patriarcato di Mosca
Parrocchia
San Giovanni di Kronstadt

Palazzo Gallo - P.zza Vittorio Em. II 
Castrovillari (cs)
 
Русская Православная Церковь 
Московского Патриархата 

Biserica Ortodoxă Rusă
 Patriarhia Moscovei   

 
DOMENICA 13 APRILE 2014 

Entrata del Signore a Gerusalemme
(Domenica delle Palme)

DIVINA LITURGIA
BENEDIZIONE DELLE PALME
ORE 9.30
 
 
PARROCCHIA  ORTODOSSA

“SAN  GIOVANNI  DI  KRONSTADT”

CASTROVILLARI

Antifone, Tropari
e Megalinario
Domenica delle Palme
(Russo)

Антифон 1-й:

Bозлюбих, яко услышит Господь глас моления моего. Молитвами Богородицы, Спасе спаси нас.
Яко приклони ухо Свое мне, и во дни моя призову.  Молитвами Богородицы, Спасе спаси нас.
Объяша мя болезни смертныя, беды адовы обретоша мя. Молитвами Богородицы, Спасе спаси нас.
Скорбь и болезнь обретох, и имя Господне призвах. Молитвами Богородицы, Спасе спаси нас.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Молитвами Богородицы, Спасе спаси нас.Антифон 2-й:

Веровах, темже возглаголах: аз же смирихся зело. Спаси ны Сыне Божий, возседый на жребя, поющия Ти: аллилуиа.
Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми? Спаси ны Сыне Божий, возседый на жребя, поющия Ти: аллилуиа.
Чашу спасения прииму, и имя Господне призову. Спаси ны Сыне Божий, возседый на жребя, поющия Ти: аллилуиа.
Молитвы моя Господеви воздам, пред всеми людьми Его. Спаси ны Сыне Божий, возседый на жребя, поющия Ти: аллилуиа.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Единородный Сыне, и Слове Божий, безсмертен Сый, и изволивый спасения нашего ради воплотиться от святыя Богородицы и Приснодевы Марии, непреложно вочеловечивыйся, распныйся же Христе Боже, смертию смерть поправ, Един сый Святыя Троицы, спрославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас.

Антифон 3:
Исповедайтеся Господеви яко благ, яко в век милость Его.  Общее воскресение, прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря Христе Боже. Темже и мы яко отроцы победы знамения носяще, Тебе победителю смерти вопием: осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне.
Да речет убо дом Израилев: яко благ, яко в век милость Его.   Общее воскресение, прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря Христе Боже. Темже и мы яко отроцы победы знамения носяще, Тебе победителю смерти вопием: осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне.
Да речет убо дом Ааронь: яко благ, яко в век милость Его.   Общее воскресение, прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря Христе Боже. Темже и мы яко отроцы победы знамения носяще, Тебе победителю смерти вопием: осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне.
Да рекут убо вси боящиися Господа: яко благ, яко в век милость Его.  Общее воскресение, прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря Христе Боже. Темже и мы яко отроцы победы знамения носяще, Тебе победителю смерти вопием: осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне.
Входный:

Благословен Грядый во Имя Господне; благословихом вы из дому Господня; Бог Господь, и явися нам.
Тропарь:
Общее воскресение, прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря Христе Боже. Темже и мы яко отроцы победы знамения носяще, Тебе победителю смерти вопием: осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне.

Спогребшеся Тебе крещением Христе Боже наш, безсмертныя жизни сподобихомся воскресением Твоим, и воспевающе зовем: осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

На престоле на небеси, на жребяти на земли носимый Христе Боже, ангелов хваление, и детей воспевание приял еси зовущих Ти: благословен еси грядый Адама воззвати.


Трисвятого:

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас (трижды).
Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков.  Аминь.

Святый Безсмертный, помилуй нас.

 Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.


Задостойник: (Megalinario)
Бог Господь, и явися нам, составите праздник, и веселящеся приидите, возвеличим Христа, с ваиами и ветвьми, песньми зовуще: благословен грядый во имя Господа Спаса нашего.

Причастен:

Благословен грядый во имя Господне, Бог Господь, и явися нам.
 
 
 
PARROCCHIA  ORTODOSSA

“SAN  GIOVANNI  DI  KRONSTADT”

CASTROVILLARI

Antifone, Tropari
e Megalinario
Domenica delle Palme
(Romeno)

Antifonul 1
Îl iubesc pe Domnul Care a ascultat glasul rugăciunii mele.
Pentru rugăciunile Născătoarei--
Durerile morţii m-au împresurat; în lanţurile iadului am căzut.
Pentru rugăciunile Născătoarei
În necaz şi durere am ajuns şi Numele Domnului L-am chemat.
Pentru rugăciunile Născătoarei
Voi umbla înaintea Domnului, în pământul celor vii.
Pentru rugăciunile Născătoarei
Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin
Pentru rugăciunile Născătoarei
Antifonul 2
Încrederea am păstrat-o chiar când am zis: sunt atât de zdrobit.
Mântuieşte-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce ai şezut pe mânzul asinei; pe noi care Îţi cântăm Ţie: Aliluia.
Cum Îi voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi le-a dat?
Mântuieşte-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce ai şezut pe mânzul asinei; pe noi care Îţi cântăm Ţie: Aliluia.
Paharul mântuirii îl voi lua şi Numele Domnului voi chema.
Mântuieşte-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce ai şezut pe mânzul asinei; pe noi care Îţi cântăm Ţie: Aliluia.
Jurămintele făcute Domnului le voi împlini în faţa întregului popor.
Mântuieşte-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce ai şezut pe mânzul asinei; pe noi care Îţi cântăm Ţie: Aliluia.
Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Unule Născut, Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu, Cela ce eşti fără de moarte şi ai primit pentru mântuirea noastră a Te întrupa din Sfânta Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioară Maria. Carele neschimbat Te-ai întrupat şi răstignindu-Te Hristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat; Unul fiind Sfânta Treime, împreună mărit cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, mântuieşte-ne pe noi.

Antifonul 3:
Mulţumiţi Domnului, că e bun; veşnică e mila Lui.
Învierea tuturor mai înainte de patima Ta adeverind-o, pe Lazăr din morţi l-ai sculat, Cristoase Dumnezeule. Pentru aceasta şi noi, ca pruncii, semnele biruinţei purtând, Ţie, Învingătorul morţii Îţi strigăm: Osana Celui de Sus Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului.
Spună casa lui Israel: veşnică e mila Lui.
Învierea tuturor mai înainte de patima Ta adeverind-o, pe Lazăr din morţi l-ai sculat, Cristoase Dumnezeule. Pentru aceasta şi noi, ca pruncii, semnele biruinţei purtând, Ţie, Învingătorul morţii Îţi strigăm: Osana Celui de Sus Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului.
Spună casa lui Aron: veşnică e mila Lui.
Învierea tuturor mai înainte de patima Ta adeverind-o, pe Lazăr din morţi l-ai sculat, Cristoase Dumnezeule. Pentru aceasta şi noi, ca pruncii, semnele biruinţei purtând, Ţie, Învingătorul morţii Îţi strigăm: Osana Celui de Sus Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului.
Spună toţi cei ce se tem de Domnul: veşnică e mila Lui.
Învierea tuturor mai înainte de patima Ta adeverind-o, pe Lazăr din morţi l-ai sculat, Cristoase Dumnezeule. Pentru aceasta şi noi, ca pruncii, semnele biruinţei purtând, Ţie, Învingătorul morţii Îţi strigăm: Osana Celui de Sus Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului.

La Intrarea mică:

Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului. Dumnezeu este Domnul şi ni s-a arătat nouă. Mântuieşte-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce şezi pe mânzul asinei; pe noi care Îţi cântăm Ţie: Aliluia.
Troparul:
Învierea tuturor mai înainte de patima Ta adeverind-o, pe Lazăr din morţi l-ai sculat, Cristoase Dumnezeule. Pentru aceasta şi noi, ca pruncii, semnele biruinţei purtând, Ţie, Învingătorul morţii Îţi strigăm: Osana Celui de Sus Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului.

Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Pe tron în cer şi pe mânz pe pământ fiind purtat, Cristoase Dumnezeule, laudă de la Îngeri ai primit, cântare de la pruncii care Îţi strigau: binecuvântat eşti, Cel ce vii să-l chemi pe Adam.

Cîntării celei intreit sfinte:
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi. (de trei ori)
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Sfinte fără de moarte miluieşte-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte miluieşte-ne pe noi.

Axionul din Duminica Floriilor : (Megalinario)


"Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă.
Tocmiţi praznuire şi, bucurându-ne, veniţi să mărim pe Hristos cu ramuri şi cu stâlpări şi cu cântări, strigând Lui: Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului, Mântuitorul nostru."

Nessun commento: