sabato 28 giugno 2014

Decalogo degli italo-albanesi

                       NJË  TRADITË
                       NJË  SHËPIRT

                                        NJË  ZËMIR
                       NJË  GJUFË
                       NJË  FJAMUR
                       NJË  DHE
                       NJË  KULLTUR
                       NJË  QISHË
                       NJË  BESË “ORTODOKSIA”
                       NJË  ‘KRISHTË’

       KËTA JAN DHËJET PIKATË E ARBËRESHËVETË
  NJË  TRADITË
NJË  SHËPIRT
NJË  ZËMIR
NJË  GJUFË
NJË   FJAMUR
NJË  DHE 
NJË KULLTUR
NJË  QISHË
NJË BESË “ORTODOKSIA”
NJË  ‘KRISHTË’
KËTA JAN DHËJET PIKATË E ARBËRESHËVETË

Nessun commento: