mercoledì 22 aprile 2015Motra e vëllezirë: Vëni re atën çë ju thom.
Të Diallin 26 prillitë 2015 ka Qisha Ortodokse e Patriarkatitë Moskës – Kastrofilë (Kosenxa) 
Këndomi  Lliturgjin.
Gjithë krishëtertë ortodoksë arbreshë e jo,
 mir se na vijin ka Qisha jonë e Qisha e tire.
Qo ëshët e dialla e gravetë Mirofore,
 çë vanë të shëtunin menatevet
Ka varri ku ishë mbuluar kurmi e t’in Zoti me profumët pir t’e ndrqëjin më mir.
Lliturgjia zë ket hera 9,30.
Mir se vini, in Zot ju bekofët  !!!!!!

Nessun commento: