sabato 7 ottobre 2017

Biserica Ortodoxă Rusă
Patriarhia Moscovei
PAROHÌA :
Sf. Arsenie Capadocianul
Via Balbia, 7
Altomonte (cs)


Domenica 08.10.2017
Tono I


Memoria di santa Eufrosina e 

di San Sergio di Radonez

Tropari del giorno:

Piatra fiind pecetluită de iudei şi ostaşii străjuind preacurat Trupul Tău, înviat ai a treia zi, Mîntuitorule, dăruind lumii viaţă. Pentru aceasta, Puterile cerurilor au strigat Ţie, Dătătorule de viaţă: Slavă învierii Tale, Hristoase, slavă împărăţiei Tale, slavă iconomiei Tale, Unule Iubitorule de oameni.

Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Cuvioasă Maică Eufrosina, duhul tău.


Alesu-te-a pe tine împăratul puterilor, ca să fii conducător al Rusiei, Cuvioase Părinte Serghie, iar noi ca unui mare făcător de minuni îți aducem cântare de mulțumire, căci cu rugăciunile tale pururea ne izbăvești de cei de alt neam și de scârbele ce ne înconjoară, pentru care îți strigăm ție: Bucură-te, Serghie, grabnicule ajutător și de multe minuni făcător!

Slava Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. 


Toată grija cea lumească lepădând, cu un glas să lăudăm pe cel ce este lumină călăuzitoare pământului Rusiei şi lumii întregi, pe preotul Ioan, bunul păstor, care ne-a arătat nouă strălucitorul chip al vieţuirii în Hristos, şi pe pământ fiind, de duhul rugăciunii s-a aprins, şi de la Domnul îndoit dar de tămăduire a dobândit. Cu ale lui sfinte rugăciuni, întru credinţă să ne întărească pe noi Hristos, şi fii neclintiţi ai Bisericii să ne arate, spre mântuirea sufletelor noastre!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Ceea ce eşti folositoare creştinilor neînfruntată, mijlocitoare către Făcătorul neschimbată, nu trece cu vederea glasurile cele de rugăciune ale păcătoşilor, ci apucă înainte, ca o bună, spre ajutorul nostru, care cu credinţă strigăm către tine: Grăbeşte spre rugăciune şi sîrguieşte spre îmblînzire, apărînd pururea, Născătoare de Dumnezeu, pe cei ce te cinstesc pe tine.

Nessun commento: