giovedì 7 gennaio 2016Pir  vëllezëritë  e  motratë  arëbëreshë
Pir mos të farromi Besin ton:Nessun commento: