martedì 31 marzo 2015

Domenica 5 aprile 2015: Entrata in Gerusalemme di N.S.G.C.


Antifone, Tropari
e Megalinario
Domenica delle Palme

Антифон 1-й:

Стих: 1:  Bозлюбих, яко услышит Господь глас моления моего. Молитвами Богородицы, Спасе спаси нас.
Стих: 2:  Яко приклони ухо Свое мне, и во дни моя призову.                    Молитвами Богородицы, Спасе спаси нас.
Стих 3: Объяша мя болезни смертныя, беды адовы обретоша мя. Молитвами Богородицы, Спасе спаси нас.
Стих 4: Скорбь и болезнь обретох, и имя Господне призвах. Молитвами Богородицы, Спасе спаси нас.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Молитвами Богородицы, Спасе спаси нас.Антифон 2-й:

Стих 1: Веровах, темже возглаголах: аз же смирихся зело. Спаси ны Сыне Божий, возседый на жребя, поющия Ти: аллилуиа.
Стих 2: Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми? Спаси ны Сыне Божий, возседый на жребя, поющия Ти: аллилуиа.
Стих 3: Чашу спасения прииму, и имя Господне призову. Спаси ны Сыне Божий, возседый на жребя, поющия Ти: аллилуиа.
Стих 4: Молитвы моя Господеви воздам, пред всеми людьми Его. Спаси ны Сыне Божий, возседый на жребя, поющия Ти: аллилуиа.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Единородный Сыне, и Слове Божий, безсмертен Сый, и изволивый спасения нашего ради воплотиться от святыя Богородицы и Приснодевы Марии, непреложно вочеловечивыйся, распныйся же Христе Боже, смертию смерть поправ, Един сый Святыя Троицы, спрославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас.Антифон 3:
Исповедайтеся Господеви яко благ, яко в век милость Его. Тропарь: Общее воскресение, прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря Христе Боже. Темже и мы яко отроцы победы знамения носяще, Тебе победителю смерти вопием: осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне.
Стих 2: Да речет убо дом Израилев: яко благ, яко в век милость Его.   Общее воскресение, прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря Христе Боже. Темже и мы яко отроцы победы знамения носяще, Тебе победителю смерти вопием: осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне.
Стих 3: Да речет убо дом Ааронь: яко благ, яко в век милость Его.   Общее воскресение, прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря Христе Боже. Темже и мы яко отроцы победы знамения носяще, Тебе победителю смерти вопием: осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне.
Стих 4: Да рекут убо вси боящиися Господа: яко благ, яко в век милость Его.  Общее воскресение, прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря Христе Боже. Темже и мы яко отроцы победы знамения носяще, Тебе победителю смерти вопием: осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне.

Тропарь, глас 4:
Общее воскресение, прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря Христе Боже. Темже и мы яко отроцы победы знамения носяще, Тебе победителю смерти вопием: осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне.

Спогребшеся Тебе крещением Христе Боже наш, безсмертныя жизни сподобихомся воскресением Твоим, и воспевающе зовем: осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне.

Кондак, глас 3:
На престоле на небеси, на жребяти на земли носимый Христе Боже, ангелов хваление, и детей воспевание приял еси зовущих Ти: благословен еси грядый Адама воззвати.


Задостойник: (Megalinario)
Бог Господь, и явися нам, составите праздник, и веселящеся приидите, возвеличим Христа, с ваиами и ветвьми, песньми зовуще: благословен грядый во имя Господа Спаса нашего.


În Duminica Floriilor

Antifonul I.
Îl iubesc pe Domnul Care a ascultat glasul rugăciunii mele. Pentru rugăciunile Născătoarei-
Durerile morţii m-au împresurat; în lanţurile iadului am căzut. Pentru rugăciunile Născătoarei-
În necaz şi durere am ajuns şi Numele Domnului L-am chemat. Pentru rugăciunile Născătoarei-
Voi umbla înaintea Domnului, în pământul celor vii. Pentru rugăciunile Născătoarei-
Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin
Pentru rugăciunile Născătoarei-


Antifonul II.
Încrederea am păstrat-o chiar când am zis: sunt atât de zdrobit.                             Mântuieşte-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce ai şezut pe mânzul asinei; pe noi care Îţi cântăm Ţie: Aliluia.
Cum Îi voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi le-a dat?                                     Mântuieşte-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce ai şezut pe mânzul asinei; pe noi care Îţi cântăm Ţie: Aliluia.
Paharul mântuirii îl voi lua şi Numele Domnului voi chema.                                       Mântuieşte-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce ai şezut pe mânzul asinei; pe noi care Îţi cântăm Ţie: Aliluia.
Jurămintele făcute Domnului le voi împlini în faţa întregului popor.                             Mântuieşte-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce ai şezut pe mânzul asinei; pe noi care Îţi cântăm Ţie: Aliluia.
Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi
pururea şi în vecii vecilor. Amin

Unule Născut, Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu, Cela ce eşti fără de moarte şi ai primit pentru mântuirea noastră a Te întrupa din Sfânta Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioară Maria. Carele neschimbat Te-ai întrupat şi răstignindu-Te Hristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat; Unul fiind Sfânta Treime, împreună mărit cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, mântuieşte-ne pe noi.

Antifonul III.
Mulţumiţi Domnului, că e bun; veşnică e mila Lui.                     Învierea tuturor mai înainte de patima Ta adeverind-o, pe Lazăr din morţi l-ai sculat, Cristoase Dumnezeule. Pentru aceasta şi noi, ca pruncii, semnele biruinţei purtând, Ţie, Învingătorul morţii Îţi strigăm: Osana Celui de Sus Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului.
 Spună casa lui Israel: veşnică e mila Lui.                                Învierea tuturor mai înainte de patima Ta adeverind-o, pe Lazăr din morţi l-ai sculat, Cristoase Dumnezeule. Pentru aceasta şi noi, ca pruncii, semnele biruinţei purtând, Ţie, Învingătorul morţii Îţi strigăm: Osana Celui de Sus Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului.
Spună casa lui Aron: veşnică e mila Lui.                                   Învierea tuturor mai înainte de patima Ta adeverind-o, pe Lazăr din morţi l-ai sculat, Cristoase Dumnezeule. Pentru aceasta şi noi, ca pruncii, semnele biruinţei purtând, Ţie, Învingătorul morţii Îţi strigăm: Osana Celui de Sus Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului.
Spună toţi cei ce se tem de Domnul: veşnică e mila Lui.                                              Învierea tuturor mai înainte de patima Ta adeverind-o, pe Lazăr din morţi l-ai sculat, Cristoase Dumnezeule. Pentru aceasta şi noi, ca pruncii, semnele biruinţei purtând, Ţie, Învingătorul morţii Îţi strigăm: Osana Celui de Sus Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului.
La Intrarea mică:
Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului. Dumnezeu este Domnul şi ni s-a arătat nouă. Mântuieşte-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce şezi pe mânzul asinei; pe noi care Îţi cântăm Ţie: Aliluia.
Tropar:
Învierea tuturor mai înainte de patima Ta adeverind-o, pe Lazăr din morţi l-ai sculat, Cristoase Dumnezeule. Pentru aceasta şi noi, ca pruncii, semnele biruinţei purtând, Ţie, Învingătorul morţii Îţi strigăm: Osana Celui de Sus Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului.
Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi
pururea şi în vecii vecilor. Amin
Pe tron în cer şi pe mânz pe pământ fiind purtat, Cristoase Dumnezeule, laudă de la Îngeri ai primit, cântare de la pruncii care Îţi strigau: binecuvântat eşti, Cel ce vii să-l chemi pe Adam.


Nessun commento: