domenica 14 aprile 2019

PATRIARCATO DI MOSCA
PARROCCHIA ORTODOSSA
“SAN GIOVANNI DI KRONSTADT”
CASTROVILLARI

21 aprile 2019 - Ingresso trionfale di N.S.G.C. a Gerusalemme
Antifone, Tropari 
e Megalinario
Domenica delle Palme
(Russo - Romeno)
Divina Liturgia - Palazzo Gallo / Piazza Vittorio Em. II
Inizio ore 9,30
Антифон 1-й:
Bозлюбих, яко услышит Господь глас моления моего. Молитвами Богородицы, Спасе спаси нас.
Яко приклони ухо Свое мне, и во дни моя призову. Молитвами Богородицы, Спасе спаси нас.
Объяша мя болезни смертныя, беды адовы обретоша мя. Молитвами Богородицы, Спасе спаси нас.
Скорбь и болезнь обретох, и имя Господне призвах. Молитвами Богородицы, Спасе спаси нас.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Молитвами Богородицы, Спасе спаси нас.
Antifonul 2:
Încrederea am păstrat-o chiar când am zis: sunt atât de zdrobit. 
Mântuieşte-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce ai şezut pe mânzul asinei; pe noi care Îţi cântăm Ţie: Aliluia. 
Cum Îi voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi le-a dat? 
Mântuieşte-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce ai şezut pe mânzul asinei; pe noi care Îţi cântăm Ţie: Aliluia. 
Paharul mântuirii îl voi lua şi Numele Domnului voi chema. 
Mântuieşte-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce ai şezut pe mânzul asinei; pe noi care Îţi cântăm Ţie: Aliluia. 
Jurămintele făcute Domnului le voi împlini în faţa întregului popor. 
Mântuieşte-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce ai şezut pe mânzul asinei; pe noi care Îţi cântăm Ţie: Aliluia.
Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin
Unule Născut, Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu, Cela ce eşti fără de moarte şi ai primit pentru mântuirea noastră a Te întrupa din Sfânta Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioară Maria. Carele neschimbat Te-ai întrupat şi răstignindu-Te Hristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat; Unul fiind Sfânta Treime, împreună mărit cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, mântuieşte-ne pe noi.
Антифон 3:
Исповедайтеся Господеви яко благ, яко в век милость Его. Общее воскресение, прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря Христе Боже. Темже и мы яко отроцы победы знамения носяще, Тебе победителю смерти вопием: осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне.
Да речет убо дом Израилев: яко благ, яко в век милость Его. Общее воскресение, прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря Христе Боже. Темже и мы яко отроцы победы знамения носяще, Тебе победителю смерти вопием: осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне.
Да речет убо дом Ааронь: яко благ, яко в век милость Его. Общее воскресение, прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря Христе Боже. Темже и мы яко отроцы победы знамения носяще, Тебе победителю смерти вопием: осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне.
Да рекут убо вси боящиися Господа: яко благ, яко в век милость Его. Общее воскресение, прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря Христе Боже. Темже и мы яко отроцы победы знамения носяще, Тебе победителю смерти вопием: осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне.
Входный:
Благословен Грядый во Имя Господне; благословихом вы из дому Господня; Бог Господь, и явися нам.
Приидите, поклонимся и припадем ко Христу. Спаси ны , Сыне Божий, воскресый из мертвых, поющия Ти: аллилуиа.
La Intrarea mică:
Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului. Dumnezeu este Domnul şi ni s-a arătat nouă. Mântuieşte-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, Cel ce şezi pe mânzul asinei; pe noi care Îţi cântăm Ţie: Aliluia.
Тропарь:
Общее воскресение, прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря Христе Боже. Темже и мы яко отроцы победы знамения носяще, Тебе победителю смерти вопием: осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.
Спогребшеся Тебе крещением Христе Боже наш, безсмертныя жизни сподобихомся воскресением Твоим, и воспевающе зовем: осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне.
Troparul:
Învierea tuturor mai înainte de patima Ta adeverind-o, pe Lazăr din morţi l-ai sculat, Cristoase Dumnezeule. Pentru aceasta şi noi, ca pruncii, semnele biruinţei purtând, Ţie, Învingătorul morţii Îţi strigăm: Osana Celui de Sus Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului.
Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin
Pe tron în cer şi pe mânz pe pământ fiind purtat, Cristoase Dumnezeule, laudă de la Îngeri ai primit, cântare de la pruncii care Îţi strigau: binecuvântat eşti, Cel ce vii să-l chemi pe Adam.
Задостойник: (Megalinario)                                          Бог Господь, и явися нам, составите праздник, и веселящеся приидите, возвеличим Христа, с ваиами и ветвьми, песньми зовуще: благословен грядый во имя Господа Спаса нашего.

Axionul din Duminica Floriilor : (Megalinario)
"Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă.
Tocmiţi praznuire şi, bucurându-ne, veniţi să mărim pe Hristos cu ramuri şi cu stâlpări şi cu cântări, strigând Lui: Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului, Mântuitorul nostru."


Nessun commento: