sabato 14 luglio 2018

Domani 15 luglio 2018, settima domenica dopo Pentecoste, si fa memoria nelle Chiese Ortodosse del Vecchio Calendario (Giuliano) della deposizione della veste della Genitrice di Dio alle Blacherne. La Divina Liturgia, come annunciato giorni addietro, verrà celebrata presso la Chiesa Parrocchiale "San Arsenio di Cappadocia" del Patriarcato di Mosca, Via B. Accursi n. 7 (ex via Balbia) ad Altomonte.
Si invitano, tutti i fedeli ortodossi, che abitano ad Altomonte e nei paesi vicini (Acquaformosa, San Donato N., Lungro, Firmo, San Sosti, Mottafollone, Fagnano C., Rogiano G., San Marco A., Malvito, ecc.) ad essere presenti alla celebrazione.
La Liturgia inizierà, come sempre, alle ore 10.
Chiesa Ortodossa 
Patriarcato di Mosca
Chiesa
San Arsenio di Cappadocia
Altomonte (cs)
Domenica 15 luglio 2018
Tono VI
Memoria della deposizione alle Blacherne della preziosa veste della santissima Madre di Dio
Tropari del giorno:
Puterile îngereşti la mormîntul Tău şi străjerii au amorţit şi sta Maria la mormînt, căutînd preacurat Trupul Tău. Prădat-ai iadul, nefiind ispitit de dînsul; întîmpinat-ai pe Fecioara, dăruind viaţă. Cela ce ai înviat din morţ Doamne, slavă Ţie.
Născătoare de Dumnezeu pururea Fecioară, Acoperământul oamenilor, Veşmântul şi Brâul Preacuratului tău trup, puternic Acoperământ cetăţii tale ai dăruit, prin naşterea ta cea mai presus de fire, Nestricată rămânând, că întru tine şi firea se înnoieşte şi vremea. Pentru aceasta, te rugăm, pace lumii dăruieşte şi sufletelor noastre mare milă.
Slava Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Viaţă plăcută lui Dumnezeu petrecând şi vas cinstit Mângâietorului făcându-te, purtătorule de Dumnezeu Arsenie, te-ai arătat şi primitor al darului facerii de minuni, tuturor dându-le grabnic ajutor, Părinte Cuvioase, pe Hristos Dumnezeu roagă-L să ne dăruiască nouă mare milă.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin
Ceea ce eşti folositoare creştinilor neînfruntată, mijlocitoare către Făcătorul neschimbată, nu trece cu vederea glasurile cele de rugăciune ale păcătoşilor, ci apucă înainte, ca o bună, spre ajutorul nostru, care cu credinţă strigăm către tine: Grăbeşte spre rugăciune şi sîrguieşte spre îmblînzire, apărînd pururea, Născătoare de Dumnezeu, pe cei ce te cinstesc pe tine.

Nessun commento: