mercoledì 19 dicembre 2018

ARBËRESHË VËNI RE (Italo-Albanesi) :
Të marrin, 25 Shën Ndreut, ju pres ket Qisha ortodokse e Patriarkatit Moskës, Kastrofilë, ka hera 10.00
psè Festomi (celebreremo) Lliturgjin e Krishëtit çë lefet.
Qisha ortodokse, ëshët qisha, çë Prindëtë tan, sualltin kur emigrartin e edhtin në Kallabriet e ket qisha ortodokse na mund gjëmi Besin e virtet.
Motra e vëllezirë arbëreshë ju pres me farè e me krafët hapët.
Qisha gjëndet ka pullasi “Gallo”- Qaca “Vittorio Em. II” – Kastrofilë
Urime gjithëve juve pir Krishëtlindëjen !!!!
 
 

Nessun commento: