giovedì 28 gennaio 2010

Dal sito: Ziarul Lumina
Adunarea Eparhială a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

Joi, 28 Ianuarie 2010
Luni şi marţi (25-26 ianuarie) s-au desfăşurat la Roma lucrările Consiliului Eparhial şi ale Adunării Eparhiale ale Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. În cadrul acestora au fost prezentate, spre examinare şi aprobare, rapoartele de activitate ale sectoarelor administraţiei eparhiale, darea de seamă privind activitatea Preasfinţitului Episcop Siluan pe anul 2009, precum şi bilanţul financiar pe 2009 şi planul bugetar pe 2010 ale Centrului Eparhial.
Adunarea Eparhială a fost precedată de un Te Deum săvârşit de Preasfinţitul Părinte Siluan, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Membrii Adunării Eparhiale, reprezentând cele 116 parohii, patru mănăstiri, un schit şi cele patru paraclise din cuprinsul episcopiei, în număr de peste 300 (prezenţi şi reprezentaţi), au luat act cu aprobare de raportul moral prezentat de Episcopul Siluan, care a evidenţiat realizările deosebite din parohiile din cuprinsul eparhiei şi de la Centrul Eparhial, în anul 2009. Dintre realizările din anul 2009, Biroul de presă al Episcopiei Italiei aminteşte: s-au înfiinţat 33 de noi parohii, o mănăstire, un schit şi două paraclise; s-au sfinţit trei biserici (Pavia, Verbania şi Lodi, toate în Protopopiatul de Milano), s-a pus temelia la prima biserică pe teritoriul Italiei (Bari) şi s-a primit, sub formă de donaţie, un paraclis; au fost botezaţi 8631 de copii, s-au săvârşit 1218 cununii şi s-a săvârşit slujba înmormântării pentru 157 de persoane; s-au săvârşit 18 hirotonii întru preot şi 21 de hirotonii întru diacon; s-au obţinut 15 noi lăcaşuri de cult şi două terenuri pentru construcţie de biserici; s-au acordat ajutoare sociale la nivel central şi la parohii în valoare de peste 300.000 euro; s-au trimis în România, prin sectorul social al episcopiei, 17 transporturi de alimente, haine, încălţăminte, jucării etc.
Proiecte pentru 2010
Pentru anul 2010 s-au propus continuarea şi dinamizarea proiectelor începute în anul 2009 şi iniţierea altor proiecte noi, insistându-se pe următoarele direcţii: intensificarea misiunii printre românii ortodocşi din Italia prin înfiinţarea altor şase protopopiate, dintre care patru misionare, pentru regiunile: Liguria, Abruzzo, Umbria-Marche şi Campania-Molise, celelalte două fiind în regiunile Lazio (Roma III, Sud-Est) şi Piemonte (Torino II, Sud); intensificarea activităţii de formare teologică şi pastorală a clerului şi de cateheză a copiilor, tinerilor şi adulţilor; intensificarea activităţii social-filantropice pentru venirea în sprijinul familiilor separate între România şi Italia (părinţi-copii, soţi-soţii), al celor săraci, al celor din spitale şi din închisori, al celor din taberele nomade etc; intensificarea activităţii de cultivare a valorilor tradiţionale ale culturii şi spiritualităţii româneşti, menite să păstreze identitatea copiilor, a tinerilor şi adulţilor şi să promoveze imaginea României pe teritoriul italian.
Mai multe Adunări Eparhiale analizează activitatea din 2009
Astăzi, 28, şi mâine, 29 ianuarie 2010, la Centrul Eparhial din Galaţi vor avea loc şedinţele Consiliului şi Adunării Eparhiale din cadrul Arhiepiscopiei Dunării de Jos. Aceste întruniri au ca obiectiv principal întocmirea şi prezentarea dării de seamă anuale asupra întregii activităţi bisericeşti din anul 2009, proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii noastre drept „Anul comemorativ-omagial al Sf. Vasile cel Mare şi al celorlalţi Sfinţi Capadocieni“, potrivit Biroului de Presă al Arhiepiscopiei Dunării de Jos.
Şi la Reşedinţa arhiepiscopală din Târgovişte vor avea loc astăzi lucrările anuale ale Adunării Eparhiale, precedate de reuniunea Consiliului Eparhial, organismul executiv al Adunării Eparhiale, format din nouă membri (trei clerici şi şase mireni). După cum informează Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Târgoviştei, se vor analiza şi se vor aproba dările de seamă cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2009 de sectoarele Administraţiei Eparhiale, precum şi priorităţile eparhiei pentru anul 2010.

Nessun commento: