mercoledì 30 maggio 2012

Gjaku shprisht


Një gjakë...

një gjufë...
 
një dhe...

një rrënjë...

një fjamurë...
 

një Besë 
 


Nessun commento: